Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorZnamenáčková, Ingrid
dc.contributor.authorHredzák, Slavomír
dc.contributor.authorČablík, Vladimír
dc.contributor.authorČablíková, Lucie
dc.contributor.authorHlavatá, Miluše
dc.contributor.authorDolinská, Silvia
dc.contributor.authorLovás, Michal
dc.date.accessioned2018-03-15T07:57:01Z
dc.date.available2018-03-15T07:57:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2015, nr. 2, p. 155-160.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/124901
dc.description.abstractThermal analysis describes the changes of physical and chemical properties of materials depending on increasing temperature. Thermogravimetric analysis of rape residue sample has been carried in inert atmosphere. The samples were heated over a range of temperatures that includes the entire range of pyrolysis with three different heating rates of 5, 10 and 15 degrees C min(-1). Thermogravimetric (TG) curves were obtained from experimental data. The results obtained from thermal decomposition process indicate that there are main stages such as dehydration, active and passive pyrolysis. The first region from 50 degrees C is related to the extraction of moisture and adsorbed water in samples. The main pyrolysis process proceeds in a range from approximately 250 to 450 degrees C. The activation energy values as a function of the extent of conversion for the pyrolysis process of rape residue have been calculated by means of the FlynnWall-Ozawa method. The activation energy for the pyrolysis of rape residue was 99-189 kJ. mol-1 in the conversion range of 0.2-0.8. The average activation energy calculated by this method was 142 kJ. mol(-1).cs
dc.format.extent932205 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://www.potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a26.pdfcs
dc.subjectactivation energycs
dc.subjectmicrowave radiationcs
dc.subjectrape residuecs
dc.titleActivation energy of rape residuecs
dc.title.alternativeEnergia aktywacji odpadów rzepakucs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enAnaliza termiczna wykazała zmiany właściwości fizycznych oraz chemicznych materiałów w zależności od wzrostu temperatury. Analizę termograwimetryczną próbek odpadów rzepaku przeprowadzono w atmosferze gazów obojętnych. Próbki były podgrzane w różnym zakresie temperatur, który zawierał cały zakres pirolizy z trzema różnymi prędkościami ogrzewania wynoszącymi 5, 10 oraz 15°C min-1. Krzywe termograwimetru (TG) otrzymano z danych eksperymentalnych. Wyniki uzyskane z termicznej dekompozycji wskazują na istnienie głównych faz takich jak dehydratacja, aktywna i pasywna piroliza. Pierwszy proces zachodzi w okolicy 50°C, występuje wtedy parowanie wilgoci i wody z próbek. Główny proces pirolizy zachodzi w zakresie od ok. 250°C do 450°C. Wartości energii aktywacji jako przedłużenie właściwości konwersji procesu pirolizy resztek rzepy zostały obliczone metodą Flynn- Wall-Ozawa. Energia aktywacji dla pirolizy odpadów rzepaku wyniosła 99–189 kJ.mol-1 w zakresie konwersji od 0,2–0,8. Średnia energia aktywacji obliczona tą metodą wyniosła 142 kJ.mol-1.cs
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage160cs
dc.description.firstpage155cs
dc.identifier.wos000409692700026


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam