Show simple item record

dc.contributor.advisorHakalová, Jana
dc.contributor.authorMinaříková, Nikola
dc.date.accessioned2018-06-26T08:01:03Z
dc.date.available2018-06-26T08:01:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127438
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou právních, účetních a daňových aspektů mzdových systémů v České republice. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na legislativu a základní pojmy, které souvisejí se mzdou a pracovněprávními vztahy. Dále jsou vymezeny jednotlivé mzdové formy, minimální mzda, zákonné příplatky, splatnost a výplata mzdy, náhrada mzdy a také zjišťování průměrného výdělku. Druhá část je věnována postupu výpočtu čisté mzdy, účtování mezd a povinnostem vůči institucím z pohledu zaměstnavatele. Poslední část je věnována postupu zdanění mezd a praktickým výpočtům.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis of legal, accounting and tax aspects of payroll systems in the Czech Republic. The work is divided into three parts. In first part is aimed at legal aspect and basic terms related to wages and labour law relationships. There are also be defined various forms of wage, minimum wage, guaranteed wage, statutory payments additional, maturity of wages, wage compensation, negotiation, determination a fixing of wage and will also be devoted to finding out the average earnings. The second part is devoted to the process of wages calculation, wages accounting and obligations towards the institutions from the perspective of the employer. The last part is devoted to the proces of wages taxation and practical calculations.en
dc.format.extent2325377 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectdaň z příjmů fyzických osobcs
dc.subjectpracovněprávní vztahycs
dc.subjectmzdové účetnictvícs
dc.subjectsuperhrubá mzdacs
dc.subjectWageen
dc.subjectpersonal income taxen
dc.subjectlabour-law relationsen
dc.subjectpayroll accountingen
dc.subjectovergross wageen
dc.titleAnalýza právních, účetních a daňových aspektů mzdových systémůcs
dc.title.alternativeAnalysis of Legal, Accounting and Tax Aspects of Payroll Systemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeFilipová, Jana
dc.date.accepted2018-06-05
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictví a danícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisMIN0092_EKF_B6208_6202R049_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record