Show simple item record

dc.contributor.advisorRichtarová, Dagmar
dc.contributor.authorKyselák, Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-26T08:02:50Z
dc.date.available2018-06-26T08:02:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127789
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnotit vývoj rentability a aktivity společnosti Pivovar Zubr a.s. v letech 2012-2016. Celá práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Popis metodiky finanční analýzy bude obsahem druhé kapitoly. Konkrétně bude popisována její podstata a význam, dále také její uživatelé a nejpoužívanější způsoby výpočtů. Třetí kapitola bude zaměřena na charakteristiku společnosti Pivovar Zubr a.s. a také bude provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty této společnosti. Důležité ukazatelé jsou v předposlední části kapitoly srovnány s odvětvím a přímou konkurencí. Závěrem kapitoly jsou shrnuty výsledky praktické části.cs
dc.description.abstractThe purpose of the bachelor thesis is to evaluate the evolution of profitability and activity of the company Pivovar Zubr a.s. in the years 2012-2016. The whole thesis is divided into five chapters including preface and conclusion. The second chapter discusses the methodology of financial analysis. In particular, its essence and meaning, its users and the most used methods of calculation will be described. The third chapter will focus on the characteristics of the brewery Zubr a.s. and a horizontal and vertical analysis of the balance sheet and the company profit and loss statement. Penultimate part of the chapter is focused on comparasion of important rations with ones reached in sector and direct competitor. The conclusion of the focused on the summarization of the results of financial analysis.en
dc.format.extent2664506 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpyramidový rozkladcs
dc.subjectintegrální metodacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectpyramid decompositionen
dc.subjectintegral methoden
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectactivityen
dc.titleZhodnocení vývoje rentability a aktivity společnosti Pivovar Zubr a.s.cs
dc.title.alternativeProfitability and Activity Evolution Analysis of the Pivovar Zubr a.s. Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGurný, Petr
dc.date.accepted2018-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisKYS0048_EKF_B6202_6202R010_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record