Show simple item record

dc.contributor.advisorSlavata, David
dc.contributor.authorDvořáček, Zbyněk
dc.date.accessioned2018-06-26T08:03:20Z
dc.date.available2018-06-26T08:03:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/127901
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou oceňování zemědělské půdy a porostů. Jejím cílem je nalezení nejlepšího způsobu ocenění vybrané vinice, který se dále bude dát použít pro ocenění jakékoliv vinice. Pro řešení této problematiky jsem využil oceňovacích metod, ze kterých jsem následně pomocí syntetických metod vybral ty s nejlepší vypovídací schopností. Díky provedeným výpočtům jsem zjistil, které metody jsou reálně využitelné a přesné. Na základě zjištěných údajů v této práci je možné s dobrou přesností ocenit vinici, ať už pro prodej, koupi či jiné aktivity, ke kterým je třeba znát hodnotu objektu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of valuation of agricultural land and growth. Its purpose is to find the best valuation way of certain vineyard, which will be used as valuation pattern for every other vineyard. In order to solve this problem, I used the valuation methods, from which I subsequently selected the ones with the best information ability using synthetic methods. Thanks to the calculations, I found out which methods are realistically usable and accurate. Based on the data found in this work, it is possible to evaluate the vineyard with good accuracy, whether for sale, purchase or other activities that need to know the value of the object.en
dc.format.extent1298415 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOceněnícs
dc.subjectzemědělský pozemekcs
dc.subjecttrvalý porostcs
dc.subjectvinicecs
dc.subjectValuationen
dc.subjectagricultural landen
dc.subjectpermanent growthen
dc.subjectvineyarden
dc.titleAnalýza specifik a aplikace vybraných metod oceňování viniccs
dc.title.alternativeAnalysis of Specifics and Application of Selected Vineyards Valuation Methodsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKašík, Josef
dc.date.accepted2018-05-28
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisDVO0137_EKF_N6202_6202T055_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record