Show simple item record

dc.contributor.advisorŠenovský, Pavel
dc.contributor.authorKvapil, Jan
dc.date.accessioned2018-06-26T08:04:44Z
dc.date.available2018-06-26T08:04:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128199
dc.description.abstractCílem práce je nalezení trendů v terorismu jako podkladu pro zlepšení v krizovém řízení. Trendy byly identifikovány analýzou dat z GTD (Global Terrorism Database), která obsahuje všechny útoky od roku 1970. Trendy jsou zachycovány pomocí grafů a následně rozebírány z pohledu významu identifikovaného trendu vůči krizovému řízení. Na základě zjištění diskutuje práce současný stav řešení problematiky v ČR a možné změny.cs
dc.description.abstractThe goal of the thesis is to find trends in terrorism a base for improvement in crisis management. Trends were identified by analyzing data from GTD (Global Terrorist Database), which contains all terorrist attacks since 1970. Trends are captured using graphs and subsequently analyzed from the point of view of the importance of the identified trend to crissis management. Based on it the thesis discuses state of the art in Czech Republic and possible immprovements to it.en
dc.format.extent3469468 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectterorismus, bezpečnost, trendy, krizové řízení, databázecs
dc.subjectterrorism, safety, trends, crysis management, databaseen
dc.titleTrendy v terorismu a krizové řízenícs
dc.title.alternativeTrends in Terrorism for Crisis Managementen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJangl, Štefan
dc.date.accepted2018-06-05
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisKVA0043_FBI_N3908_3908T007_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record