Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBitala, Petr
dc.contributor.authorBoráková, Anna
dc.date.accessioned2018-06-26T08:04:55Z
dc.date.available2018-06-26T08:04:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128237
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu detekce plynů při realizaci bezpečnostních opatření. Popisuje pozici systému detekce plynů v oblasti technické bezpečnosti, zpracovává přehled metod detekce plynů a jejich komparaci a navrhuje experiment umožňující monitorování zvolených bezpečnostních parametrů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with evaluation of the current state of gas detection during the implementation of safety measures. Describes the position of the gas detection system in the field of technical safety, compiles the gas detection methods and their comparison, and proposes an experiment allowing the monitoring of selected safety parameters.en
dc.format.extent5593425 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectdetekce plynůcs
dc.subjectmetody detekcecs
dc.subjectdetektorcs
dc.subjectsenzorcs
dc.subjectbezpečnostní parametrcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectMQ-7cs
dc.subjectsafetyen
dc.subjectgas detectionen
dc.subjectdetection methoden
dc.subjectdetectoren
dc.subjectsensoren
dc.subjectsafety parameteren
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectMQ-7en
dc.titleVyužití prvků detekce plynů v technické praxics
dc.title.alternativeUse of gas detection elements in technical practiceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVálek, Václav
dc.date.accepted2018-05-28
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisBOR0112_FBI_B3908_3908R005_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam