Show simple item record

dc.contributor.advisorLaciok, Vendula
dc.contributor.authorSirovátka, Jakub
dc.date.accessioned2018-06-26T08:05:07Z
dc.date.available2018-06-26T08:05:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128275
dc.description.abstractSIROVÁTKA, J. Měření částic prachu menších než 10 μm v pracovním ovzduší v dopravě s ohledem na fytotoxicitu částic. Ostrava, 2018. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 94 s. Diplomová práce se zabývá aerosolovými částicemi, a to především těmi, které vznikají ve spojení s dopravou. Cílem práce je ověření možnosti profesní expozice v pracovním ovzduší v dopravě s ohledem na fytotoxicitu částic. Teoretická část práce je zaměřena na popis částic, účinky částic na lidské zdraví a zdroje, které tyto částice vypouštějí do ovzduší. Praktická část práce se věnuje měření, porovnání exponovaných míst částicemi s možností výskytu osob na různých pracovních pozicích a měření expozice částicím na konkrétním pracovišti autoservisu s ohledem na provedení testů fytotoxicity.cs
dc.description.abstractSIROVÁTKA, J. Measurement of dust particles of less than 10 μm in ambient air in transport with regard to particle phytotoxicity. Ostrava, 2018. Diploma thesis. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 94 p. The diploma thesis deals with aerosol particles, especially those that form in relation with transport. The aim of the thesis is to verify the possibility of occupational exposure in the working atmosphere in transport with regard to particle phytotoxicity. The theoretical part of the thesis is focused on the description of the particles, the effects of the particles on a human health and the sources that emit those particles into the atmosphere. The practical part deals with the measurement, comparison of exposed places with particles with the possibility of occurrence of people in different working positions and measurement of particle exposure at a specific workplace of a car service with regard to the performance of phytotoxicity tests.en
dc.format.extent7740055 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectaerosolové částicecs
dc.subjectpracovní ovzdušícs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectfytotoxicita částic.cs
dc.subjectaerosol particlesen
dc.subjectambient airen
dc.subjecttransporten
dc.subjectphytotoxicity of particles.en
dc.titleMěření částic prachu menších než 10 µm v pracovním ovzduší v dopravě s ohledem na fytotoxicitu částiccs
dc.title.alternativeMeasurement of Dust Particles of less than 10 μm in Ambient Air in Transport with Regard to Particle Phytotoxicityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBartlová, Ivana
dc.date.accepted2018-06-06
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesůcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisSIR0049_FBI_N3908_3908T002_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record