Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLampart, Marek
dc.contributor.authorNagyová, Judita
dc.date.accessioned2018-06-26T08:05:53Z
dc.date.available2018-06-26T08:05:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128343
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to research the 0-1 test for chaos, its application in Matlab, and testing on suitable models. Elementary tools of the dynamical systems analysis are introduced, that are later used in the main results part of the thesis. The 0-1 test for chaos is introduced in detail, defined, and implemented in Matlab. The application is then performed on two one-dimensional discrete models where the first one is in explicit and the second one in implicit form. In both cases, simulations in dependence of the state parameter were done and main results are given - the 0-1 test for chaos, phase, and bifurcation diagrams.en
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je studium 0-1 testu chaosu, jeho implementace v Matlabu a následné testování na vhodných modelech. V práci jsou zavedeny základní nástroje analýzy dynamických systémů, které jsou později použity v části hlavních výsledků. 0-1 test chaosu je podrobně uveden, řádně definován a implementován v Matlabu. Aplikace je provedena na dvou jednodimenzionálních diskrétních modelech z nichž jeden je v explicitním a druhý v implicitním tvaru. V obou případech byly provedeny simulace v závislosti na stavovém parametru a hlavní výsledky byly demonstrovány formou 0-1 testu chaosu, fázových a bifurkačních diagramů.cs
dc.format.extent8817697 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdynamical systems, the 0-1 test for chaos, bifurcation diagram, population modelen
dc.subjectdynamické systémy, 0-1 test chaosu, bifurkační diagram, populační modelcs
dc.title"0-1" test for chaosen
dc.title.alternative"0-1" test chaosucs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMartinovič, Tomáš
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisNAG0013_FEI_B2647_1103R031_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam