Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLukáš, Dalibor
dc.contributor.authorPazderka, Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:06:08Z
dc.date.available2018-06-26T08:06:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128397
dc.description.abstractMetody numerické integrace jsou založeny na nahrazení integrandu jeho polynomiální interpolací. Pro hladké funkce závisí efektivita metody pouze na volbě interpolačních tj. kvadraturních uzlů, jejichž počet nazýváme řádem kvadratury. Podíváme se nejen na Lagrangeův interpolační polynom, ale také na samotný systém ortogonálních polynomů, zejména na Legendrovy polynomy. Jakmile se sestavíme Newton-Cotesovu a Gauss-Legendrovu kvadraturu. Tak je porovnáme z hlediska konvergence a stability.cs
dc.description.abstractNumerical integration methods are based on replacing the integral with its polynomial interpolation. For smooth functions, the efficiency of the method depends only on the choice of interpolation, ie the quadrature nodes, with the number which we call the quadrature order. We will look not only at the Lagrange interpolation polynomial, but also on the system of orthogonal polynomials, especially on the Legendrous polynomials. Once we compile the Newton-Cotes and Gauss-Legendre quadrature. So we compare them in terms of convergence and stability.en
dc.format.extent2095772 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectortogonální systém polynomůcs
dc.subjectLagrangeův interpolační polynomcs
dc.subjectLegendrovy polynomycs
dc.subjectNewton-Cotesova kvadraturacs
dc.subjectGauss-Legendrova kvadraturacs
dc.subjectintergractionen
dc.subjectsystem of orthogonal polynomialsen
dc.subjectLagrange interpolation polynomialen
dc.subjectLegendrous polynomialsen
dc.subjectNewton-Cotes quadratureen
dc.subjectGauss-Legendre quadratureen
dc.titlePorovnání Newtonovy a Gaussovy numerické integracecs
dc.title.alternativeComparison of Newton and Gauss quadratureen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMerta, Michal
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisPAZ0017_FEI_B2647_1103R031_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam