Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorČermák, Martin
dc.contributor.authorBlažek, Matouš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:06:26Z
dc.date.available2018-06-26T08:06:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128434
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu vlastních čísel. Vlastní čísla mají široké využití v oblasti matematiky, fyziky i techniky, je proto důležité znát metody a techniky jejich efektivního výpočtu. Zvlášť se práce zaměřuje na Arnoldiho metodu, která slouží k usnadnění lokalizace vlastních čísel. Samotná Arnoldiho metoda nepočítá vlastní čísla, k tomu je třeba znát nějakou z metod hledání vlastních čísel. Uvedeme si několik těchto vybraných metod. Dále se zaměříme na Arnoldiho metodu s implicitním restartem, která je volána metodou eigs známou z prostředí Matlab. Budeme se zde věnovat i numerickým experimentům.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the eigenvalue problem. The eigenvalues are frequently used in mathematics, physics and other technology fields. This thesis is specially focused on the Arnoldi method, which makes localization of eigenvalues easier. Arnoldi method does not compute eigenvalues, so knowledge of some method for computing eigenvalues is necessary. We will introduce selection of these methods. Further we will focus on the Implicitly Restarted Arnoldi method. This method is used in Matlab function eigs. We will also take look on numerical experiments in this thesis.en
dc.format.extent4737127 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectArnoldiho metoda, Arnoldiho metoda s implicitním restartem, IRAM, vlastní čísla, vlastní vektorycs
dc.subjectArnoldi method, Implicitly restarted Arnoldi method, IRAM, eigenvalues, eigenvectorsen
dc.titleSpektrální rozklad obecných matic s využitím Arnoldiho metodycs
dc.title.alternativeSpectral decomposition of general matrices using the Arnoldi methoden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePecha, Marek
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisBLA0226_FEI_B2647_1103R031_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam