Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Tomáš
dc.contributor.authorKonečný, Martin
dc.date.accessioned2018-06-26T08:06:38Z
dc.date.available2018-06-26T08:06:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128457
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je návrh a výpočet textury na čočce pro projektor D544 a následné zpracování analýzy. Nejprve jsou shrnuty nejdůležitější požadavky na světlomety a také používané světelné zdroje, včetně jejich porovnání. Dále je popsána struktura světlometu, jehož projektorový modul je předmětem této práce. Vysvětleny jsou rozdíly optických systémů, používaných ve světlometech a také princip optické simulace pomocí softwaru. V další části práce je charakteristika samotného projektoru D544. Na čočce tohoto projektoru následuje rozbor navržené textury. Tato čočka byla lisována čtyřmi typy výroby forem a poté podrobena analýze, zahrnující fotometrická měření, simulace a vzhledové vyhodnocení pomocí mikroskopu. V poslední kapitole jsou všechny tyto metody výroby porovnány. Z každého měření jsou zobrazeny fotometrické mapy, včetně fotometrických bodů, vzhledové fotografie a hodnoty gradientů, dle kterých jsme schopni určit ideální metodu výroby formy pro čočku dle požadavků.cs
dc.description.abstractThe theme of this thesis is the design and calculation of the texture on the lens for the projector D544 and processing the analysis. At the first the most important requirements for the headlamps and used the light sources are summarized including their comparison. The structure of the headlamp whose projector´s is the topic of this thesis is described. The thesis explain the differences between optical systems used in headlamps and the principles of the optical simulations by software. Following part of the thesis is the characteristic of the projector D544. On the lens of this projector follows an analysis of the proposed texture. This lens was formed in forms which were produce by four types of milling and then subjected to analysis including photometrical measurements, simulations and visual evaluation by microscope. In the last chapter all these production methods are compared. From each measurement are shows photometrical maps, including photometrical points, photographs, and values of the gradients. According to theese data we were able to determine the ideal method of manufacturing a mold for the lens as required.en
dc.format.extent7465173 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLED diodacs
dc.subjectgradientcs
dc.subjecthranice svazkucs
dc.subjectfotometriecs
dc.subjecttexturacs
dc.subjectčočkacs
dc.subjecthomogenitacs
dc.subjectosvětlenícs
dc.subjectohniskocs
dc.subjectprojektorcs
dc.subjectLED diodeen
dc.subjectgradienten
dc.subjectboundary of the beamen
dc.subjectphotometryen
dc.subjecttextureen
dc.subjectlensen
dc.subjecthomogeneityen
dc.subjectilluminanceen
dc.subjectfocal pointen
dc.subjectprojectoren
dc.titleOptimalizace projekčního světlometu ve firmě Varroc Lighting Systemscs
dc.title.alternativeHeadlamp Projector Optimization for Varroc Lighting Systems Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSokanský, Karel
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisKON0142_FEI_N2649_3907T001_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record