Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Petr
dc.contributor.authorMichna, Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:06:56Z
dc.date.available2018-06-26T08:06:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128474
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabýváme oblastí zvané ohodnocení grafů, ve které zkoumáme 3-pravidelné a 4-pravidelné grafy s rozšířeným hendikepovým ohodnocením. Zmiňujeme současné poznatky v tykající se ohodnocení r-pravidelných grafů. Přicházíme s novými výsledky, které jsou shrnuty do matematických vět o existenci 3-pravidelných grafů, kde počet vrcholů je násobkem 8 a existenci 4-pravidelných grafů, kde počet vrcholů je násobkem 12. Uvádíme zde i vlastní polynomiální algoritmus pro hledaní všech r-pravidelných grafů.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis we deal with the area called graph labeling. We examine 3-regular graphs and 4-regular graphs with extended handicap labeling. We mention the current knowledge about r-regular graphs with extended handicap labeling. We provide new results, which are summarized into mathematical theorems about existence of 3-regular graphs, where the number of vertices must be a multiple of 8 and about existence of 4-regular graphs, where number of vertices must be a multiple of 12. We also describe a new polynomial algorithm for finding all r-regular graphs with extended handicap labeling.en
dc.format.extent1428072 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject3-pravidelné grafycs
dc.subject4-pravidelné grafycs
dc.subjectrozšířené hendikepové ohodnocenícs
dc.subjectalgoritmus hledání r-pravidelných grafů s rozšířeným hendikepovým ohodnocenímcs
dc.subject3-regular graphsen
dc.subject4-regular graphs, extended handicap labelingen
dc.subjectalgorithm for search r-regular graphs with extended handicap labelingen
dc.titleOhodnocení grafůcs
dc.title.alternativeGraph labelingsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrbeček, Matěj
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisMIC0312_FEI_B2647_1103R031_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam