Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorZapletal, Jan
dc.contributor.authorSideradis, Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:06:58Z
dc.date.available2018-06-26T08:06:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128480
dc.description.abstractTato práce se zabývá řešením Poissonovy rovnice ve 3D pomocí metody hraničních prvků. Postup je založen na přeformulování okrajového problému pomocí hraničních integrálních rovnic, které lze následně řešit pomocí několika různých přístupů. Získané výsledky jsou porovnány s přesným analytickým řešením.cs
dc.description.abstractThis work describes the solution of Poisson's equation in 3D using the boundary element method (BEM). The method is based on reformulation of the boundary problem using boundary integral equations (BIE), which can subsequently be solved using several different approaches. Obtained results are then compared to an exact analytical solution.en
dc.format.extent5456330 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmetoda hraničních prvkůcs
dc.subjectPoissonova rovnicecs
dc.subjectvěta o třech potenciálechcs
dc.subjecthraniční integrální rovnicecs
dc.subjectboundary element methoden
dc.subjectthe Poisson equationen
dc.subjectthe representation formulaen
dc.subjectboundary integral equationsen
dc.titleMetoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3Dcs
dc.title.alternativeBoundary element method for the Poisson equation in 3Den
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMerta, Michal
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisSID0026_FEI_B2647_1103R031_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam