Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovářová, Tereza
dc.contributor.authorSalamon, Jakub
dc.date.accessioned2018-06-26T08:08:29Z
dc.date.available2018-06-26T08:08:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128663
dc.description.abstractSamoopravné kódy jsou prostředkem k opravování chyb, které nastávají při přenosu dat komunikačním kanálem. Tato práce se věnuje skupině blokových kódů, které jsou lineární a jejím dvěma podtřídám, cyklickým a Reed-Solomonovým kódům. Reed-Solomonovy kódy jsou v dnešní době poměrně hojně využívány, a proto jsou zvoleny jako hlavní předmět této práce. Uvedeny jsou způsoby konstrukcí, kódování a dekódování zmíněných blokových kódů a k tomu nezbytný matematický aparát. Kapitola o Reed-Solomonových kódech navíc zmiňuje konkrétní aplikace. Cílem je přinést srozumitelný a ucelený souhrn poznatků o lineárních a cyklických kódech se zaměřením na Reed-Solomonovy kódy. Konstrukce, kódování a dekódování jsou demonstrovány na příkladech.cs
dc.description.abstractError-correcting codes act as a means to correct errors which occur during data transfer through a communication channel. This thesis is devoted to a group of block codes that are linear and its two subclasses, cyclic and Reed-Solomon codes. In this day and age the Reed-Solomon codes are being used abundantly and for that reason were chosen as a main topic for this thesis. Principles of construction, coding and decoding of mentioned block codes are presented including necessary mathematical background. The chapter about Reed-Solomon codes also includes specific applications. The goal of this thesis is to bring a comprehensive summary of linear block codes with emphasis on Reed-Solomon codes. Constructions, coding and decoding are demonstrated on examplesen
dc.format.extent9585843 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsamoopravné kódycs
dc.subjectblokové kódycs
dc.subjectlineární kódycs
dc.subjectcyklické kódycs
dc.subjectReed-Solomonovy kódycs
dc.subjectkonečná tělesacs
dc.subjectkódovánícs
dc.subjectdekódovánícs
dc.subjecthlavní problém teorie kódovánícs
dc.subjecterror-correcting codesen
dc.subjectblock codesen
dc.subjectlinear codesen
dc.subjectcyclic codesen
dc.subjectReed-Solomon codesen
dc.subjectfinite fieldsen
dc.subjectcodingen
dc.subjectdecodingen
dc.subjectmain coding theory problemen
dc.titleSamoopravné kódy a jejich aplikacecs
dc.title.alternativeError detecting and error correcting codes and theirs applicationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKovář, Petr
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisSAL0094_FEI_B2647_1103R031_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam