Show simple item record

dc.contributor.advisorZawada, Jiří
dc.contributor.authorDuda, Marek
dc.date.accessioned2018-06-26T08:08:37Z
dc.date.available2018-06-26T08:08:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128682
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vyřešením problematiky vytvoření Windows služby pro obsluhu laserového skeneru, vyhodnocovacího algoritmu a komunikace s OPC serverem. Dále se zabývá vytvořením aplikace pro zobrazení 3D modelu z naskenovaných dat a testování vytvořených aplikací. Práce je rozdělená do jednotlivých podkapitol, v kterých je podrobně popsán postup řešení jednotlivých bodů zadání. V první polovině je tato práce zaměřená zejména na analýzu a návrh řešení zadané problematiky. V druhé polovině je práce zaměřená na praktickou realizaci aplikací dle vytvořeného návrhu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with solving problems of creation of Windows service for laser scanner operation, evaluation algorithm and communication with OPC server. It also deals with creating an application for displaying a 3D model from scanned data and testing created applications. The thesis is divided into individual subchapters describing in detail the procedure of solving individual points of entry. In the first half, this work is mainly focused on the analysis and design of the solution of the given problems. In the second half, work is focused on the practical implementation of applications according to the created design.en
dc.format.extent14886177 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMicrosoft .NETcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectMicrosoft Visual Studiocs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectOPCcs
dc.subjectWindows službacs
dc.subjectWPFcs
dc.subjectMVVMcs
dc.subjectNávrhové vzorycs
dc.subjectTcp/Ip protokolcs
dc.subjectSick Lms 400cs
dc.subject3D modelcs
dc.subjectUnit testycs
dc.subjectMicrosoft .NETen
dc.subjectC#en
dc.subjectMicrosoft Visual Studioen
dc.subjectUMLen
dc.subjectOPCen
dc.subjectWindows serviceen
dc.subjectWPFen
dc.subjectMVVMen
dc.subjectSoftware design patternen
dc.subjectTcp/Ip protocolen
dc.subjectSick Lms 400en
dc.subject3D modelen
dc.subjectUnit testsen
dc.titleDetekce přepravních nádob pomocí laserového skeneru Sick Lms 400cs
dc.title.alternativeDetection of Shipping Containers Using the Sick Lms 400 Laser Scanneren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBěhálek, Marek
dc.date.accepted2018-06-04
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantKožusznik, Jan
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisDUD0071_FEI_N2647_2612T025_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record