Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSchindler, Ivo
dc.contributor.authorKotásek, Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-26T08:09:25Z
dc.date.available2018-06-26T08:09:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128825
dc.description.abstractZkouškami jednoosým tahem do lomu byla zkoumána tvařitelnost oceli s 0,43 % C – 0,80 % Mn – 0,27 % Si – 1,01 % Cr – 0,19 % Mo – 0,0044 % N. Nejdříve byla zkoumána tažnost oceli při konstantní rychlosti příčníku 20 mm•s-1 (tj. při deformační rychlost cca 0,65 s-1) v rozsahu teplot 800 – 1375 °C. Tažnost plynule rostla s teplotou až do cca 1335 °C a pak prudce klesala v důsledku přehřátí a spálení materiálu. Teplota nulové tažnosti se pravděpodobně nachází v intervalu 1360 až 1370 °C. Pro teploty odpovídající nízké, resp. vysoké tvařitelnosti (tj. 900 °C anebo 1280 °C) byly aplikovány zkoušky tahem v rozsahu deformační rychlosti 0,00075 – 60 s-1. Ani v aplikovaném rozsahu 5 řádů se nepodařilo určit hodnotu deformační rychlosti odpovídající lokálnímu maximu. Strukturní analýzy potvrdily teoretický předpoklad, že vliv deformační rychlosti na tvařitelnost zkoumané oceli závisí na vývoji mikrostruktury v průběhu zkoušky tahem.cs
dc.description.abstractBy means of the uniaxial tensile tests performed on the hot deformation simulator Gleeble 3800, the formability of continuously cast steel with 0.43 % C – 0.80 % Mn – 0.27 % Si – 1.01 % Cr – 0.19 % Mo – 0.0044 % N. At first, the ductility of steel was investigated at constant rate of stroke of 20 mm•s-1 (i.e. at strain rate of ca 0.65 s-1) in temperature range of 800 – 1375 °C. Ductility increased steadily to a temperature about 1335 ° C and then dropped sharply as a result of overheating and burning of the material. The zero ductility temperature is probably between 1360 °C and 1370 °C. For temperatures corresponding to low respectively high formability (i.e., 900 °C or 1280 °C), tensile tests were performed at strain rate in the range of 0.00075 – 60 s-1. Even in the applied range of 5 orders, it was not possible to determine the value of the strain rate corresponding to the local maximum of formability. Metallographic analysis of samples and scanning electron micrographs of fracture surfaces confirmed the theoretical assumption that the effect of strain rate on formability of the studied steel depends on the development of the microstructure in the course of a tensile test.en
dc.format.extent6389156 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnízkolegovaná Cr-Mo ocelcs
dc.subjecttažnost za teplacs
dc.subjectstřední deformační rychlostcs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectlow-alloy Cr-Mo steelen
dc.subjecthot ductilityen
dc.subjectmean strain rateen
dc.subjectstructureen
dc.titleTažnost oceli 42CrMo4 v širokém rozsahu deformační rychlosti a teplotycs
dc.title.alternativeDuctility of steel 42CrMo4 in wide range of strain rate and temperatureen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBořuta, Josef
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.contributor.consultantKawulok, Petr
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisKOT0148_FMMI_N2109_2109T038_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam