Show simple item record

dc.contributor.advisorTkadlečková, Markéta
dc.contributor.authorWalek, Josef
dc.date.accessioned2018-06-26T08:09:35Z
dc.date.available2018-06-26T08:09:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128863
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce pojednává o numerickém modelování proudění oceli v mezipánvi. Práce v teoretické části obsahuje popis zařízení plynulého odlévání. Větší pozornost je věnována samotné mezipánvi a procesům v ní probíhajících, numerickému modelování a rozborům celosvětové literatury z oblasti numerického modelování proudění oceli v mezipánvi. V experimentální části se práce věnuje postupu řešení modelování proudění v CFD programu ANSYS Fluent. Dosažené výsledky numerického modelování graficky zobrazují charakter proudění v mezipánvi pomocí vektorů rychlosti při změně geometrie vnitřního prostoru mezipánve.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the numerical modeling of steel flow in tundish. The theoretical part of thesis contains the description of continuous casting. Special attention is paid to the processes in tundish and about tundish itself, numerical modeling and analysis of the world litarature, which deals with numerical modeling of steel flow in tundish. In the experimental part of thesis is based on the solution process in CFD ANSYS Fluent software. Achieved results of numerical modeling graphically show the flow pattern in the tundish by means of velocity vectors when changing the geometry of the tundish interior space.en
dc.format.extent8664110 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPlynulé odlévání ocelics
dc.subjectmezipánevcs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectANSYS Fluentcs
dc.subjectContinuous casting of steelen
dc.subjecttundishen
dc.subjectnumerical modelingen
dc.subjectANSYS Fluenten
dc.titleNumerické modelování proudění oceli v mezipánvics
dc.title.alternativeNumerical Modelling of Steel Flow in Tundishen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKlus, Petr
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.contributor.consultantSviželová, Jana
dc.contributor.consultantBocek, David
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisWAL0017_FMMI_N2109_2109T038_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record