Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKoštial, Pavol
dc.contributor.authorChrástecký, Jan
dc.date.accessioned2018-06-26T08:09:42Z
dc.date.available2018-06-26T08:09:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128893
dc.description.abstractCílem diplomové práce je studium adheze mezi pryží a polypropylenem při výrobě hydraulických hadic. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku kaučuku, polypropylenu, adhezi a metody měření adheze. Experimentální část je věnována popisu hadic a jejich výrobě, vlastní metodice měření adheze mezi pryží a polypropylenem pomocí tzv. Adhesion testu.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to study of adhesion between rubber and polypropylene during hydraulic hoses production. The theoretical part is focuses on characteristics of rubber, polypropylene, adhesion and measuring technique of adhesion. The experimental part is dedicated to description of hoses and their production, to methodology of adhesion measurement between rubber and polypropylene with the aid of so called Adhesion test.en
dc.format.extent5124954 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectadhezecs
dc.subjecthadicecs
dc.subjectpolypropylencs
dc.subjectkaučuky.cs
dc.subjectadhesionen
dc.subjecthoseen
dc.subjectpolypropyleneen
dc.subjectrubber.en
dc.titleAdheze mezi pryží a polypropylenovým trnem při výrobě hydraulických hadiccs
dc.title.alternativeAdhesion between rubber and polypropylene at the hydraulic hose productionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRužiak, Ivan
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProgresivní technické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisCHR0067_FMMI_N3923_3911T036_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam