Show simple item record

dc.contributor.advisorKlaput, Pavel
dc.contributor.authorSochor, Filip
dc.date.accessioned2018-06-26T08:09:52Z
dc.date.available2018-06-26T08:09:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128930
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analýza současného systému řešení reklamací ve společnosti z oblasti automobilového průmyslu, definice slabých míst a následné definování návrhů na zlepšení. První část práce se věnuje rozboru současných poznatků o řešení reklamací jako představení jednotlivých systémů řízení kvality, dále pak řízení neshodných výstupů, vymezení pojmů souvisejících s reklamacemi a popisem jednotlivých nástrojů pro řešení zákaznických incidentů. Ve druhé části práce je představena organizace a její interní systém pro řešení zákaznických reklamací. Systém pro řešení reklamací má formu aplikace, kterou používají všechny závody v rámci koncernu. Na základě analýzy byla definována slabá místa této aplikace a následně byly definovány návrhy na zlepšení.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze the current system of solving complaints in the company from field of automotive industry, defining weak points and subsequently defining proposals for improvement. The first part of the thesis deals with the analysis of current knowledge of complaint handling as introduction of individual quality management systems, the management of non-conforming outputs, the definition of terms related to claims and the description of individual quality tools dealing with customer complaints. The second part of the thesis is the presentation of the organization and its internal system for solving customer complaints. The complaint handling system is in the form of an application, that is used by all organizations, which are part of concern. Based on the analysis, weaknesses in this application were defined and suggestions for improvement were subsequently proposed.en
dc.format.extent1589048 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsystém řízení kvalitycs
dc.subject0km reklamacecs
dc.subjectzáruční reklamacecs
dc.subjectnástroje pro řešení reklamacícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectneshodný výrobekcs
dc.subjectautomobilový průmyslcs
dc.subjectquality management systemen
dc.subject0km claimsen
dc.subjectwarranty claimsen
dc.subjecttools for claims solvingen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectnonconforming producten
dc.subjectautomotive industryen
dc.titleAnalýza interního systému řešení reklamací v organizaci automobilového průmyslucs
dc.title.alternativeAnalysis of Internal System of Claims Handling in Automotive Industry Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHofbruckerová, Zdenka
dc.date.accepted2018-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvalitycs
dc.contributor.consultantKindl, Jan
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement kvalitycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisSOC0042_FMMI_B3922_3902R062_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record