Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJašek, Marek
dc.contributor.authorStejskalová, Veronika
dc.date.accessioned2018-06-26T08:10:46Z
dc.date.available2018-06-26T08:10:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129086
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je finanční porovnání dvou variant konstrukce základů pro objekt bytového domu. V první variantě je uvažováno se základy z tvárnic ztraceného bednění. Druhá varianta uvažuje se založením na pasech z prostého betonu. Obsahem bakalářské práce je textová část projektové dokumentace (průvodní a souhrnná technická zpráva), výkresová část projektové dokumentace, popis obou variant základové konstrukce, technologický postup pro založení na základových pasech z tvárnic ztraceného bednění, rozpočet pro obě varianty konstrukce a plán bezpečnosti pro řešenou technologickou etapu. Vypracování projekčního návrhu bytového domu a technologické části.cs
dc.description.abstractThe aim of my bachelor thesis is financial comparison of two variants of construction of the foundations for an apartment house building. In the first variant, the foundations of blocks of lost formwork are considered. The second option is considered to be based on plain concrete passes. The content of the bachelor thesis is the text part of the project documentation (accompanying and summary technical report), the drawing part of the project documentation, description of the two variants of the foundation structure, from blocks of lost formwork, the budget for both construction options and the safety plan for the solved technological phase, elaboration of the design of the apartment house and the technological part.en
dc.format.extent1755207 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzákladový pascs
dc.subjecttvárnicecs
dc.subjectztracené bedněnícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectbetonážcs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjecthutněnícs
dc.subjectpodkladní betoncs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectFoundation stripen
dc.subjectBrickworken
dc.subjectlost formworken
dc.subjectconcreteen
dc.subjectconcretingen
dc.subjectreinforcementen
dc.subjectcompactionen
dc.subjectbase concreteen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.titleFinanční porovnání variant základové konstrukce bytového domu v Berouněcs
dc.title.alternativeFinancial comparison of variants of the foundations of the apartment building in Berounen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisSTE0282_FAST_B3607_3607R041_01_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam