Show simple item record

dc.contributor.advisorKrčmář, Igor
dc.contributor.authorAleksyeyevets, Oleksandr
dc.date.accessioned2018-06-26T08:10:48Z
dc.date.available2018-06-26T08:10:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129092
dc.description.abstractPředmětem mé bakalářské práce pod názvem „Multifunkční dům“ je zpracování částečné projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o dokumentaci staveb. Parcela pro zástavbu se nachází ve městě Ostrava, v městské části Moravská Ostrava na ulici Českobratrská, č.p. 3297. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit bytový dům s prostory pro podnikání a nahradit v současné době chátrající budovu stojící na parcele a tím zvýšit architektonickou hodnotu pozemku v této lukrativní části města, včetně rekultivace zeleně v okolí stavby. Objekt je plošně navržen tak, aby všechny stávající komunikace zůstaly zachovány a výškově by stavba měla kopírovat okolní budovy. V přízemí se budou nacházet prostory napojené na rušnou ulici, které jsou primárně určeny k podnikání. Bude zde kavárna pro cca 40 osob. Ve druhém nadzemním podlaží budou kancelářské prostory a od 3. NP do 6. NP bude celkově 8 bytových jednotek. Prostory kanceláří a bytů jsou provozně odděleny od prostor v přízemí a mohou fungovat nezávisle na sobě. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla urbanistická a architektonická studie z předmětu Ateliérová tvorba II a dokumentace pro stavební povolení z předmětu Ateliérová tvorba Va.cs
dc.description.abstractThe subject of my bachelor thesis ´´Multifunctional House´´ is the elaboration of partial project documentation for the realisation of construction, according to decree 499/2006 coll. (as amened) on building documentation. Place for building is located in Ostrava city, in the Moravská Ostrava area, Českobratrská street, no. 3297. The main idea was to create a block of flats with business premises and replace currently dilapidated building, which now decreasing architectural value of the area in this lucrative part of Ostrava city, including recultivation of greenery arround the building. The building is flatly designed to keep all existing roads and height should be copied surrounding buildings. On the ground floor there will be areas directly connected to a busy street, so they are primarily intended for business. There will be a café for approx 40 people. On the second floor will be offices and from 3 to 6 floors will be a total of 8 residential units. The office and apartment areas are separated from the ground floor with café and can be used independently.en
dc.format.extent972818 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMultifunkční důmcs
dc.subjectbytcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectkancelářcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectzděné stavbycs
dc.subjectnízkoenergetické budovycs
dc.subjectMultifunctional Houseen
dc.subjectflaten
dc.subjectcaféen
dc.subjectofficeen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectbrick houseen
dc.subjectlow energy houseen
dc.titleMultifunkční důmcs
dc.title.alternativeMultifunctional Houseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisALE0009_FAST_B3502_3501R011_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record