Show simple item record

dc.contributor.advisorFabian, Radek
dc.contributor.authorLongauerová, Veronika
dc.date.accessioned2018-06-26T08:12:10Z
dc.date.available2018-06-26T08:12:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129262
dc.description.abstractANOTACE Hlavným zámerom mojej diplomovej práce je navrhnúť administratívnu budovu, vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, rozpočet, časový sled prác a technologické postupy pre zvolené stropné konštrukcie. Porovnávala som pracovnú, časovú a finančnú náročnosť u stropných systémov Spiroll a POROTHERM. Administratívna budova je nepodpivničená a celkom bezbariérová. Je navrhnutých 19 kancelárii, kuchynky s oddychovou miestnosťou, výťahový a schodiskový priestor, vstupná hala. Objekt je zastrešený plochou jednovrstvovou strechou s min. sklonom 2%. Hlavný vchod je situovaný na východnú stranu. Súčasťou objektu sú parkovacie miesta pre zamestnancov, invalidov, cyklistov a motocykle. Pri budovaný tejto budovy je podstatou využívať dostupné prírodné zdroje.cs
dc.description.abstractANNOTATION The main intention of my diploma thesis is to design and administrative building, elaborate project documentation for building permit, budget, time schedule and technological procedures for selected ceiling constructions. I compared the work, time and financial demands of the Spiroll and POROTHERM ceiling systems. The administrative building is unprivileged and barrier-free. There are 19 offices, kitchens with a relaxation room, lift and staircase, entrance hall. The object is intimidated by flat single-layer roof with min. inclination of 2%. The main entrance is situated on the east side. Part of the building are parking spaces for employees, disabled, cyclists and bikers. When building this building, it is essential to use the available natural resources.en
dc.format.extent3765203 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNavrhovanie a posúdenie stropných systémov Spiroll a POROTHERM.cs
dc.subjectDesign and assessment of Spiroll and POROTHERM ceiling systemsen
dc.titleAdministrativní budova v Ostravě - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeAdministration building in Ostrava - building and technological projecten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJanoušek, Radek
dc.date.accepted2018-01-09
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProvádění stavebcs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisLON0010_FAST_N3607_3607T049_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record