Show simple item record

dc.contributor.advisorKrys, Václav
dc.contributor.authorHoza, Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:13:15Z
dc.date.available2018-06-26T08:13:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129406
dc.description.abstractHOZA, L. Tvorba 3D modelu polohovacího systému pro řezání vodním paprskem.: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2018, 50 s. Vedoucí práce: Krys, V. Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu existujícího stroje na řezání vodním paprskem pro pozdější modernizaci osy Z. V úvodu je srovnání dostupných systémů pro řezání vodou a krátké seznámení s touto technologií. Dále je pak popsáno pracoviště a postup při proměřování a identifikaci komponent stroje. Na základě měření je pak vytvořen 3D model stroje a k určeným dílům jsou vyhotoveny výrobní výkresy. Na závěr je navržena úprava pohybové osy Z na počítačově řízenou.cs
dc.description.abstractHOZA, L. 3D Model of the Positioning System for Water Jet Cutting Creation : Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2018, 50 p. Thesis head: Krys, V. The bachelor thesis deals with the creation of a 3D model of an existing water jet cutting machine for later modernization of Z axis. The introduction compares available water jet cutting systems and brief introduction to this technology. Then the workplace, measure procedure and identifying of used components is described. Based on the measurements, a 3D model of the machine and the technical drawings of specified parts are made. At the end, the modification of positioning axis Z on a computer controlled is designed.en
dc.format.extent3452781 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectřezačka vodním paprskemcs
dc.subject3d modelcs
dc.subjectpohybová osa Zcs
dc.subjectmodernizacecs
dc.subjectvýkresycs
dc.subjectwater jet cuttingen
dc.subject3D modelen
dc.subjecttechnical drawingsen
dc.subjectmodernizationen
dc.subjectpositioning axis Zen
dc.title3D model polohovacího systému pro řezání vodním paprskemcs
dc.title.alternative3D Model of the Positioning System for Water Jet Cuttingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLipina, Jan
dc.date.accepted2018-06-11
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisHOZ0016_FS_B2341_2301R013_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record