Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFerfecki, Petr
dc.contributor.authorŠrámek, Martin
dc.date.accessioned2018-06-26T08:13:45Z
dc.date.available2018-06-26T08:13:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129517
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá teplotním namáháním součásti, u kterých je dominantní mechanismus přenosu tepla za pomoci vedení tepla. V této práci je provedeno srovnání analytického výpočtu s výpočtem za pomocí metody konečných prvků na tlustostěnné trubce. V nosné části práce je zkoumán vliv teplotního namáhání krytu pece pro několik konstrukčních variant. Výpočty jsou realizovány v komerčních softwarech ANSYS Workbench a COMSOL Multiphysics. Dosažené výsledky jsou srovnávány s mezním stavem pružnosti a deformace.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the thermal stress of the mechanical components, where is the dominant heat transfer mechanism assisted by heat conduction. In this work is done the comparison of the analytical calculation with the finite element method on the thick-walled tubes. In the main part of the work is investigated the effect of thermal stress of the furnace shell for several design variants. The calculations are performed in commercial software ANSYS Workbench and COMSOL Multiphysics. The results are compared with the limit state of elasticity and deformation.en
dc.format.extent2923220 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectteplotní namáhánícs
dc.subjectvedení teplacs
dc.subjectkryt pececs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectthermal stressen
dc.subjectheat conductionen
dc.subjectfurnace shellen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleNapěťová a deformační analýza krytu pececs
dc.title.alternativeStress-Strain Analysis of the Furnace Shellen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBrzobohatý, Tomáš
dc.date.accepted2018-06-12
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department330 - Katedra aplikované mechanikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisSRA0047_FS_B2341_3901R003_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam