Show simple item record

dc.contributor.advisorŠajdlerová, Ivana
dc.contributor.authorKasper, Vojtěch
dc.date.accessioned2018-06-26T08:13:51Z
dc.date.available2018-06-26T08:13:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129537
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá použitím metod vícekriteriální analýzy k posouzení vhodnosti investice. V úvodní části jsou definovány jednotlivé metody, které poslouží jako teoretické východisko pro jejich použití. Následuje výběr vhodného souboru kritérií a stanovení vah těchto kritérií. Posledním krokem je využití metod vícekriteriální analýzy. Cílem této bakalářské práce je analyzovat realizované rozhodnutí na nákup strojního zařízení pomoci vícekriteriálních metod a posoudit, zda rozhodnutí bylo správné.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is about utilization of multi-criteria analysis method for assessment appropriateness of investment. Introduction of the thesis defines individual methods which are used as a theoretical solution for their use. Next part deals about appropriate set of criteria and their weights. Last part is about utilization of multi-criteria analysis method. Main purpose of the bachelor thesis is to analyse the decision to purchase machinery equipment according to multi-criteria methods, and also to assessment the correctness of the decision.en
dc.format.extent1805097 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRozhodovánícs
dc.subjectVícekriteriálnícs
dc.subjectVyvažovánícs
dc.subjectDecision makingen
dc.subjectMulti-Criteriaen
dc.subjectBalancingen
dc.titleVyužití metod vícekriteriálního rozhodování při realizaci projektucs
dc.title.alternativeUsing Multi-Criteria Decision Making Methods in Project Implementationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGregušová, Markéta
dc.date.accepted2018-06-13
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchPrůmyslové inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKAS0057_FS_B2341_2301R040_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record