Show simple item record

dc.contributor.advisorPišťáček, Daniel
dc.contributor.authorDušek, Filip
dc.date.accessioned2018-06-26T08:14:11Z
dc.date.available2018-06-26T08:14:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129608
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a konstrukčním rozborem automatické třístupňové nábojové planetové převodovky jízdního kola. V úvodu práce je přehled hlavních bodů pro úspěšné obhájení práce. První kapitola se zabývá přehledem řešení pro přenos krouticího momentu na zadní kolo. V druhé kapitole se práce věnuje konceptu vlastního nového řešení. Kapitola je rozšířena o identifikaci ozubení funkčního vzorku. Třetí kapitola se zabývá principem automatického řazení. Další část práce obsahuje pevnostní výpočty ozubení pro jednotlivé stupně, dílu mechanismu řazení a osy. Závěr obsahuje všechny dosažené výsledky. K práci je doložen sestavný výkres převodovky a výrobní výkres osy.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with the design and construction of a bicycle Hub with an Automatic Three-speed Gearbox. In the introduction part of the thesis there are describe main points. First chapter deals with overview and mapping of current solutions. Second part deals with the detail analysis of two-speed automatic gear hub sample including identification of gears ratios and input data examination. Third chapter deals with the principle of automatic shifting. Next chapter consists strength examination, parts of shift mechanism and axis. The conclusion contains described of achieved results. The last part of the thesis contains appendixes, assembly drawing and detail drawing of axis.en
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjízdní kolocs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjecttřístupňovács
dc.subjectautomatickács
dc.subjectnábojovács
dc.subjectbicycleen
dc.subjectgearboxen
dc.subjectautomaticen
dc.subjectThree-speeden
dc.subjecthuben
dc.titleNávrh náboje jízdního kola s automatickou třístupňovou převodovkoucs
dc.title.alternativeDesign of a Bicycle Hub with an Automatic Three-speed Gearboxen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKaláb, Květoslav
dc.date.accepted2018-06-13
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisDUS0036_FS_N2301_3909T001_40_2018
dc.rights.accessembargoedAccess
dc.date.embargoend2021-05-21
dc.description.embargoOdklad je požadován z důvodu nutné lhůty na uplatnění ochrany duševního vlastnictví na technické řešení navržené v kvalifikační práci.


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record