Show simple item record

dc.contributor.advisorKratochvíl, Jiří
dc.contributor.authorPtáček, Jiří
dc.date.accessioned2018-06-26T08:14:47Z
dc.date.available2018-06-26T08:14:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129722
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je navrhnout a vyrobit leštící nástroj pro leštění materiálů. Ověření bude provedeno na součásti (vzorku) vyrobené na obráběcím stroji CNC EMCOturn T120, který je vybaven řídicím systémem MIKROPROG.t V úvodní části se práce zabývá problematikou leštění, jako jedné z dokončovacích metod úpravy povrchu, s následnou charakteristikou ostatních způsobů. Dále je popsána technologie výroby součásti (vzorku) a držáku nástroje, včetně použitých strojů a nástrojů. Závěrem práce je zhodnocení průběhu výroby leštícího nástroje, ověření funkčnosti a možnosti využití pro daný stroj - CNC EMCO T120.cs
dc.description.abstractThe main aim of the bachelor thesis is to design and produce a polishing tool for polishing different types of materials. Verification will be done on components (samples) made on CNC machine EMCOturn, which is equipped with MIKROPROG control system. In the introductory part the thesis deals with polishing as one of the finishing methods of surface treatment, with the subsequent characterization of other methods. The technology of component (s) production and tool holder, including used machines and tools, is described. The conclusion of the thesis is the evaluation of the production process of the polishing tool, verification of functionality and potential for use for the given machine - CNC EMCO T120en
dc.format.extent4098399 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobrábění, leštění, EMCOturncs
dc.subjectmachining, polishing, EMCOturnen
dc.titleNávrh a ověření funkčnosti leštícího nástroje pro stroj EMCO T120cs
dc.title.alternativeDesign and Verification Polishing Tool of the EMCO T120en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠpalek, František
dc.date.accepted2018-06-12
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisPTA0042_FS_B2341_2303R002_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record