Show simple item record

dc.contributor.advisorMarschalko, Marian
dc.contributor.authorŠigut, Rostislav
dc.date.accessioned2018-06-26T08:15:27Z
dc.date.available2018-06-26T08:15:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129823
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na historické zemětřesení, které zasáhlo město Lisabon v roce 1755 a na exkurzi po Lisabonu. První kapitola obsahuje informace ohledně přírodních poměrů Lisabonu a též geologie. Na to navazuje pojednání o samotném zemětřesení a popis událostí následujících po této ničivé katastrofě. V následující kapitole je popsán historický vývoj na území Pyrenejského poloostrova a dnešního Portugalska a Lisabonu. Kapitola tedy pojednává o vývoji obyvatelstva, vzniku portugalské monarchie, objevitelských plavbách a též moderních dějinách novověku. Následuje popis dnešního Lisabonu dle dojmů autora a na popis navazuje již samotná exkurze po Lisabonu a jeho přilehlém okolí.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is focused on an historical earthquake which strike Lisbon in 1755 and also is focused on excursion in Lisbon. First chapter contains informatins about natural conditions of Lisbon and aslo about geology. This is followed by treatise about earthquake and description of events after this devastating disaster. In next chapter is described historical development on the area of Iberian peninsula and area of today Portugal and Lisbon. So the chapter is deals about development of population, formation of Portugal monarchy, discovery cruises and also about modern times history. Then there is description of todays Lisbon by the opinion of the author and the description of excursion in Lisbon and its surrounding areas.en
dc.format89 listů + 1 CD-R
dc.format.extent10324183 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject(Portugalskocs
dc.subjectLisaboncs
dc.subjectexkurzecs
dc.subjectzemětřesenícs
dc.subjectpřírodní poměry)cs
dc.subject(Portugalen
dc.subjectLisbonen
dc.subjectexcursionen
dc.subjectearthquakeen
dc.subjectnatural conditions)en
dc.titleNávrh geoturistické exkurze po Lisabonu se zaměřením na historické zemětřesenícs
dc.title.alternativePurpose of Geotourism Excursion in Lisbon with a Focus on Historical Earthquakeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201800536
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeKubáč, Jan
dc.date.accepted2018-05-25
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department541 - Katedra geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisSIG0035_HGF_B2110_2101R004_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record