Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markéta
dc.contributor.authorValentová, Monika
dc.date.accessioned2018-06-26T08:15:36Z
dc.date.available2018-06-26T08:15:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/129853
dc.description.abstractBakalářská práce je psána na téma Analýza personálních činností ve vybrané organizaci veřejné správy. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na organizaci Městského úřadu Žatec. Práce je rozdělena do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola teoretická východiska jednotlivých personálních činností, dále následuje kapitola, která je zaměřena na charakteristiku organizace a jakým způsobem je vytvářeno personální plánování, vyhlašování výběrových řízení a následný výběr zaměstnanců dle jednotlivých požadavků zaměstnavatele. Dále následuje kapitola, která je zaměřena na vzdělávání a odměňování zaměstnanců a na péči o ně. Cílem bakalářské práce je seznámit se s personálními procesy v dané organizaci.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis is called Analysis of Personnel Activities in Selected Organization of Public Administration. The practical part focuses on organization of Municipal office of Zatec. The work is divided into five chapters, including the introduction and conclusion. After the introduction chapter theoretical basis of individual personal activities, followed by a chapter that focuses on the characteristics of the organization and how it creates staff planning, invitations to tender and the subsequent selection of individual employees according to their requirements. The following chapter, which focuses on training and employee remuneration and the care of them. The aim of this thesis is to get acquainted with HR processes in the organization.en
dc.format54, [12] listů + 1 CD-R
dc.format.extent3820983 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpersonální činnostics
dc.subjectvýběrcs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectpersonal activityen
dc.subjectselectionen
dc.subjecttrainingen
dc.subjectorganizationen
dc.titleAnalýza personálních činností ve vybrané organizaci veřejné správycs
dc.title.alternativeHR Management Analysis for Specific Public Administration Uniten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201800146
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeTomanová, Veronika
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Katedra ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisDUS0041_HGF_B2102_2102R001_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record