Show simple item record

dc.contributor.advisorStaňková, Hana
dc.contributor.authorPožár, Vít
dc.date.accessioned2018-06-26T08:16:36Z
dc.date.available2018-06-26T08:16:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130052
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je určení svislých pohybů půdy v oblasti 11. kry dolu Doubrava v katastrálních územích Doubrava a Staré město u Karviné v časovém horizontu dvou a půl let prostřednictvím stabilizovaných bodů měřených geometrickou nivelací. Výsledky mohou být použity k modelování poklesové kotliny v této oblasti.cs
dc.description.abstractThe objective of this bachelor´s thesis is to determine vertical movements of ground in area 11 of Doubrava mine via observing elevations of observation points by geometric levelling within two years and half in the cadastral territory of Doubrava and Staré město u Karviné. Results can be used for modelling the subsidence trough.en
dc.format52, [2] listy + 1 CD-R
dc.format.extent6336972 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpoddolovánícs
dc.subjectnivelacecs
dc.subjectpoklesycs
dc.subjectDoubravacs
dc.subjectStaré městocs
dc.subjectunderminingen
dc.subjectlevellingen
dc.subjectdeclineen
dc.subjectsubsidenceen
dc.subjectDoubravaen
dc.subjectStaré městoen
dc.titleAnalýza vlivu poddolování metodou geometrické nivelace ve Starém městě u Karviné a Doubravěcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Influence of Undermining Effects by the Method of Geometrical Levelling in Staré město u Karviné and Doubravaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201800313
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeWagner, Petr
dc.date.accepted2018-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department544 - Katedra geodézie a důlního měřictvícs
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchInženýrská geodéziecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisPOZ0011_HGF_B3646_3646R007_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record