Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠkrobánková, Hana
dc.contributor.authorČiefová, Vendula
dc.date.accessioned2018-06-26T08:16:40Z
dc.date.available2018-06-26T08:16:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130068
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou řešení migračních překážek a výstavby rybích přechodů v České republice a jejich současným stavem. V první části práce je popsána obecná terminologie migrací, jejich význam a typy. Dále je tato práce zaměřena na migrační prostupnost toku. Popisuje migrační zařízení, typy rybích přechodů, jejich testování a hodnotí stávající migrační zařízení na území České republiky. Poslední část je věnována celkovému zhodnocení veškerých podmínek ovlivňujících správnou volbu typu rybího přechodu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the problematics of migratory obstacles and of fish ladders construction and their current status in Czech republic. General terminology of migrations, their meaning and types are described in the first part of the thesis. This work is also focused of migratory flow permeability. Thesis describes migration facilities, types and testing of fish ladders, and existing migration facilities in the territory of the Czech Republic are jugged here. The last part is dedicated to the total valorization of all requirements, which affact the right choise of the fish ladder type.en
dc.format.extent3965067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmigrace rybcs
dc.subjectmigrační zařízenícs
dc.subjectpříčná překážkacs
dc.subjectrybí přechodcs
dc.subjectproudění vodycs
dc.subjectprůtok vodycs
dc.subjectfish migrationen
dc.subjectmigration facilitiesen
dc.subjecttransverse obstacle fish ladderen
dc.subjectwater driften
dc.subjectwater flowen
dc.titlePosouzení současného stavu a strategie realizace výstavby a modernizace rybích přechodů.cs
dc.title.alternativeAssessment of current situation and strategies for implementation of construction and modernization of fishwaysen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKryštofová, Karla
dc.date.accepted2017-05-23
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department546 - Katedra environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisCIE0058_HGF_B2102_2102R006_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam