Show simple item record

dc.contributor.advisorSousedíková, Radmila
dc.contributor.authorBumbalová, Petra
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:16Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130195
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o hodnocení efektivnosti investice ve společnosti DEZA, a.s. Investice se týká filtru na estery, který má zvýšit produkci a snížit vysoké provozní náklady. Práce je pomyslně rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části práce je popsána charakteristika vybrané společnosti a teorie věnující se investičnímu rozhodováni. V praktické části jsou použity metody, které jsou popsány v teoretické části. Praktická část se zaměřuje na výpočty vybraných metod a interpretaci výsledných hodnot.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is evaluating investment efficiency of DEZA, a.s. The particular investment concerns an ester filter, intended to increase production and decrease high operating costs. This thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part describes characteristics of the selected company and the theory of investment decision making. The practical part uses methods described in the theoretical part. The practical part is focused on calculations using chosen methods as well as results interpretation.en
dc.format63, [7] listů + 1 DVD-R
dc.format.extent3267044 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjecthodnocení efektivnosti investicecs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectmetoda výnosnosti investicecs
dc.subjectmetoda doby splacenícs
dc.subjectmetoda současné čisté hodnotycs
dc.subjectmetoda vnitřního výnosového procenta.cs
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectinvestment effectiveness evaluationen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectreturn on investment methoden
dc.subjectpayback period methoden
dc.subjectnet present value methoden
dc.subjectinternal rate of return method.en
dc.titleHodnocení efektivnosti investice ve vybraném průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeInvestment Efficiency Assesment for a Specific Industrial Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201800231
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeVlach, Oldřich
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Katedra ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisBUM0007_HGF_N2102_2102T001_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record