Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSousedíková, Radmila
dc.contributor.authorŠvábík, Marek
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:17Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130199
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo zpracování a vyhodnocení finanční analýzy společnosti Geo Trade Silesia s.r.o. pomocí použití finančních ukazatelů. Práce je rozdělená na čtyři části, kdy první popisuje charakteristiku firmy, druhá část je věnována teoretickým poznatkům. Třetí část se zabývá finanční analýzou, kde jsou prováděny výpočty finančních ukazatelů uvedené v teoretické části a v poslední části jsou uvedeny návrhy k případným zlepšením finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was processing and evaluation of the financial analysis of the company Geo Trade Silesia s.r.o. by using the financial indicators. The work is divided into four parts where the first describes the characteristics of the firms, the second part is devoted to theoretical knowledge. The third part deals with the financial analysis, where they are carried out calculations of the financial indicators referred to in the theoretical part and in the last section are given suggestions for the possible improvement of the financial situation of the company.en
dc.format60 listů + 1 CD-R
dc.format.extent2746070 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectDu Pont pyramidální rozkladcs
dc.subjectanalýza bankrotních modelů.cs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectDu Pont pyramidal decompositionen
dc.subjectbankruptcy models.en
dc.titleFinanční analýza vybraného průmyslového podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of a Specific Industrial Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201800228
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeGula, Radim
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Katedra ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisSVA0096_HGF_N2102_2102T001_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam