Show simple item record

dc.contributor.advisorBora, Petr
dc.contributor.authorKubovský, Pavel
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:30Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130250
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je finanční analýza podniku Severočeské doly a.s. za období roku 2012 – 2016. K dosažení cíle práce jsou použity metody finanční analýzy. Práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe navazují. Teoretická část vymezuje informace o vybrané společnosti, základní pojmy související s finanční analýzou a popisuje metody, které se využívají v praktické části práce. Praktická část se zabývá vytvořením finanční analýzy na základě dostupných dat, přičemž součástí praktické části jsou i návrhy a doporučení, které jsou vytvořeny na základě finanční analýzy.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is financial analysis of Severočeské doly a.s. for the period of 2012-2016. To achieve the goal are used methods of financial analysis. The thesis is divided into several chapters that follow each other. The theoretical part defines information about selected company, basic concepts related to financial analysis and describes the methods used in the practical part of the thesis. The practical part deals with the creation of a financial analysis on the basis of the available data, while the practical part includes suggestions and recommendations, which are based on financial analysis.en
dc.format49, [23] listů + 1 CD-R
dc.format.extent4181233 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSeveročeské doly a.s.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectpyramidální rozklad Du Pontcs
dc.subjectbonitní modelycs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectSeveročeské doly a.s.en
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance – sheeten
dc.subjectstatement of profit and lossen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectDu Ponten
dc.subjectbankrupt modelsen
dc.subjectvalue modelsen
dc.titleFinanční analýza vybraného podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of the Selected Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201800253
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeZwardoňová, Šárka
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department545 - Katedra ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisKUB0340_HGF_N2102_2102T001_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record