Show simple item record

dc.contributor.advisorŠimoník, Petr
dc.contributor.authorKys, Jakub
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:46Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130285
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je návrh a praktická realizace druhého konceptu elektrohydraulického systému brzd demonstračního vozidla Democar. Návrh je realizován s ohledem na požadavek zajištění brzdného účinku v případě poruchy vozidla. Tato funkcionalita je realizována skrze elektrohydraulický subsystémem nouzové brzdy. Praktická realizace je zaměřena na návrh celkové koncepce brzdového systému včetně nouzové brzdy. Do této koncepce je zahrnut vývoj řídicí jednotky a aplikačního software. Následné rozšíření funkcí aplikačního software bude předmětem vývoje studenty doktorského studia. V úvodu práce jsou přehledně popsány ostatní elektronické systémy vozidla Democar. V další kapitole je proveden návrh koncepce brzdového systému. Zde jsou definovány požadavky na brzdový systém, rozebrány jednotlivé dílčích části (subsystémy) a komponenty, především inovovaná řídicí jednotka a nouzová brzda. Praktická realizace je rozdělena na část popisující konstrukci elektrohydraulického systému brzd a na vývoj aplikačního software. Součástí práce je i funkční výstup brzdového systému k nalezení v kapitole experimentální ověření.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is the design and practical realization of the second concept of the electrohydraulic brake system for demonstration vehicle Democar. The design is implemented with respect to the requirement to provide a braking effect in case of vehicle failure. This funcitonality is realized by electrohydraulic subsystem of emergency brake. The practical implementation is focused on the design of the overall concept of the braking system, including the emergency brake. This concept includes development of the control unit and application software. The subsequent extension of application software will be the subject of development by PhD students. In the introduction, the other electronic systems of the Democar vehicle are clearly described. In next chapture, the concept of braking system is designed. Here are defines the requirements for the braking system, the individual components (sub-systems) and components, in particullar the innovative control unit and the emergency brake, are analyzed. The practical implementation is divided into a part describing the design of the electro-hydraulic brake system and the development of the application software. Part of the thesis is also the functional output of the braking system to be found in the experimental verification chapter.en
dc.format.extent3591181 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectABS modul, brzdový systém, CAN, Democar, čtyřkolka, elektromobil, MCU, modulátor tlaku, MQX, nouzová brzda, řídicí jednotka, softwarecs
dc.subjectABS Module, Brake System, CAN, Democar, Quad bike, Electromobil, MCU, Pressure Modulator, MQX, Emergency Brake, Controller, Softwareen
dc.titleVývoj aplikačního software elektrohydraulického systému brzd elektromobilu Democarcs
dc.title.alternativeDevelopment of the Application Software for Electrohydraulic Brakes System of the Electric Vehicle Democaren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMrověc, Tomáš
dc.date.accepted2018-06-12
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department430 - Katedra elektronikycs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchAutomobilová elektronikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisKYS0044_USP_N3943_3906T007_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record