Show simple item record

dc.contributor.advisorLegut, Dominik
dc.contributor.authorKývala, Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:48Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130294
dc.description.abstractActinides are the first elements of a periodic table that contain 5f electrons. 5f electrons are unique due to their ability to be partially localized and delocalized. The ratio of localization and delocalization of 5f-states significantly affects the resulting material properties and therefore its exact determination is necessary. Also, spin-orbital interactions can play a significant role for high atomic number elements due to the increase of relativistic phenomena. Based on the well-determined localization of 5f-states through Hubbard U correction and the inclusion of spin-orbital interaction, the electron, mechanical, phonon and thermodynamic properties of thorium metal and thorium monocarbide are reproduced in this work. At the same time, the electron, mechanical, phonon and thermodynamic properties of the protactinium monocarbide are predicted because only a lattice constant being known experimentally. Research on both monocarbides is necessary because of their potential to become future nuclear fuels. The influence of the spin-orbital interaction and localization of 5f-states is discussed not only on the basis of comparison with experiments but also on comparison with other theoretical works.en
dc.description.abstractAktinidy jsou první prvky z periodické tabulky, které obsahují 5f elektrony. 5f elektrony jsou unikátní díky jejich schopnosti být zároveň částečně lokalizované a delokalizované. Vzájemný podíl lokalizovaných a delokalizovaných 5f-stavů výrazně ovlivňuje výsledné vlastnosti materiálu, a proto jeho přesné určení je nutné. Také spin-orbitální interakce může hrát významnou roli pro tyto prvky s vysokým atomovým číslem díky nárůstu vlivu relativistických efektů. Díky dobře nastavené lokalizaci 5f-stavů skrze Hubbard U korekci a zahrnutí spin-orbitální interakce, jsou v této práci reprodukovány elektronové, mechanické, fononové a termodynamické vlastnosti kovového thoria a monokarbidu thoria. Zároveň jsou předpovězeny elektronové, mechanické, fononové a termodynamické vlastnosti monokarbidu protaktinia, u kterého je experimentálně známa pouze mřížková konstanta. Výzkum obou monokarbidů je nutný z důvodu jejich potenciálu stát se budoucími jadernými palivy. Vliv zahrnutí spin-orbitální interakce a lokalizace 5f-stavů je v práci diskutován nejen na základě porovnání s experimenty, ale také na základě porovnání s ostatními teoretickými prácemi.cs
dc.format.extent3169586 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectab initio, calculations from first principles, thorium, protactinium, mechanical, thermodynamics, phonons, nuclear fuelsen
dc.subjectab initio, výpočty z prvních principů, thorium, protactinium, mechanika, termodynamika, fonony, jaderná palivacs
dc.titleLattice dynamics of actinides and actinide compounds from first-principles calculationsen
dc.title.alternativeDynamika atomové mříže aktinidů a aktinidiových sloučenin - výpočty z prvních principůcs
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeČenčariková, Hana
dc.date.accepted2018-06-11
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9600 - IT4Innovationscs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisKYV0004_USP_B3942_3942R001_2018
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.date.embargoend2019-08-31cs
dc.description.embargoSouhlasím s odkladem zveřejnění DP do daného termínu z publikačních důvodů.cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record