Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBabiuch, Marek
dc.contributor.authorNajdek, Vladan
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:50Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130300
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to design a method of autonomous navigation to the transportation net of the volcano observation robot CLOVER. In the beginning, it describes how the robot operates, then it is described how two old robots were merged together to recreate the CLOVER robot based on Raspberry Pi a ROS frameworks. Next, various methods of autonomous navigation are discussed to determine which one is optimal for the CLOVER robot in terms of reliability, weight and price of the required hardware. The chosen method uses infrared beacon suspended from the top of the transportation net and infrared receiver mounted on the robot. Finally, there is a description of the implementation of the navigation procedure.en
dc.description.abstractCílem této práce bylo navrhnout metodu autonomní navigace robota pro pozorování sopek CLOVER do jeho transportační sítě. V práci je nejprve popsáno, jak robot pracuje, a poté jak byl ze dvou starých robotů vytvořen robot CLOVER, založen na Raspberry Pi a frameworku ROS. Dále následuje rozbor metod autonomní navigace s následným výběrem optimální metody z hlediska spolehlivosti, váhy a ceny potřebných zařízení. Vybraná metoda využívá infračervený vysílač zavěšený na vrcholku transportační sítě a infračervený přijímač nasazený na robota. Nakonec je popsána implementace navrženého řešení.cs
dc.format.extent3549783 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAutonomní navigaceen
dc.subjectroboten
dc.subjectRaspberry Pien
dc.subjectROSen
dc.subjectinfračervený senzoren
dc.subjectAutonomous navigationcs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectRaspberry Pics
dc.subjectROScs
dc.subjectinfrared sensorcs
dc.titleAutonomous navigation of the volcano observation roboten
dc.title.alternativeAutonomní navigace robota pro pozorování sopekcs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFoltýnek, Petr
dc.date.accepted2018-06-15
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízenícs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchMechatronické systémycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisNAJ0023_USP_N3943_3906T006_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam