Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMahdal, Miroslav
dc.contributor.authorGuráš, Radek
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:51Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130302
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem modelu automatického parkovacího domu a jeho řízení mikroprocesorovými deskami Arduino. Model je realizován hliníkovou rámovou konstrukcí s pohyblivým dvouosým systémem a oboustranným teleskopickým zakládacím mechanismem. Pro řízení modelu je použitý víceúrovňový řídicí systém, umožňující jak řízení pohybu jednotlivých os modelu, tak sběr dat ze snímačů a komunikaci s uživatelem.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the design of a model of automatic parking house and its control using Arduino microcontroller boards. The model is realized by an aluminum frame structure with a two-axis motion system and a dual-sided sliding telescopic storage mechanism. A multi-level control system is used to control the model, allowing both the motion of the individual axes of the model and the collection of data from the sensors and communication with the user.en
dc.format.extent7986307 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectautomatický parkovací důmcs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectzakládací mechanismuscs
dc.subjectdvouosý systémcs
dc.subjectautomatic parking houseen
dc.subjectArduinoen
dc.subjectstepper motoren
dc.subjectstorage mechanismen
dc.subjecttwo-axis systemen
dc.titleModel automatického parkovacího domu a jeho řízenícs
dc.title.alternativeModel of Automatic Parking House and its Controlen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFrischer, Robert
dc.date.accepted2018-06-15
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízenícs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchMechatronické systémycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisGUR0017_USP_N3943_3906T006_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam