Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlček, Jaroslav
dc.contributor.authorHoráčková, Libuše
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:51Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130304
dc.description.abstractPráce se zabývá teoretickým modelováním efektivní permitivity heterogenních nanomateriálů s důrazem na anizotropii vybraných komponent. Práce obsahuje charakteristiku základních modelů efektivního prostředí pro izotropní prostředí (Bruggeman, Maxwell-Garnett), metodu efektivního prostředí pro anizotropní materiály, aplikaci metody vázaných vidů pro nanostruktury s indukovanou anizotropií a specifikaci depolarizačních faktorů pro některé typy nesférických částic.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the theoretical modeling of effective permittivity of heterogeneous nanomaterials with an emphasis on the anisotropy of selected components. The diploma thesis contains characteristics of basic models of effective media for isotropic environment (Bruggeman, Maxwell-Garnett), effective medium approximation for anisotropic materials, application of the method of coupled waves for nanostructures with induced anisotropy and specification of depolarization factors for some types of non-spherical particles.en
dc.format.extent5188629 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEfektivní permitivitacs
dc.subjectmodely efektivního prostředícs
dc.subjectpolarizovatelnostcs
dc.subjectanizotropiecs
dc.subjecttvar nanočásticcs
dc.subjectfaktor zaplněnícs
dc.subjectGreenův tenzorcs
dc.subjectdepolarizační faktorycs
dc.subjectEffective permitivityen
dc.subjecteffective media modelsen
dc.subjectpolarizabilityen
dc.subjectanisotropyen
dc.subjectnanoparticle shapeen
dc.subjectfill factoren
dc.subjectGreen tensoren
dc.subjectdepolarization factorsen
dc.titleModely efektivního prostředí pro nanostrukturované materiálycs
dc.title.alternativeEffective medium models for nanostructured materialsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLesňák, Michal
dc.date.accepted2018-06-13
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologiícs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisHOR0272_USP_N3942_3942T001_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam