Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠkuta, Jaromír
dc.contributor.authorŘehák, Rostislav
dc.date.accessioned2018-06-26T08:17:52Z
dc.date.available2018-06-26T08:17:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130305
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a testováním simulačních modelů v programu PSpice pro jednotlivé komponenty světelných zabezpečovacích zařízení letištních ploch a heliportů. V úvodu jsou popsána stávající zabezpečovací zařízení letiště se zaměřením na způsob komunikace, ovládání intenzity a rozmístění návěstidel na letištních plochách. Následuje popis jednotlivých komponent, jejich principy činnosti a technické parametry. Poté jsou uvedeny možnosti inovace těchto světelných zabezpečovacích zařízeních. Na základě technických parametrů jsou dále provedeny simulace jednotlivých komponent. Vybraná simulace je ověřena kontrolním měřením na skutečných komponentách světelných smyček. V závěru jsou porovnány výsledky a je pojednáno o dalším možném postupu práce.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis describes design and testing of the simulation models for individual components of lighting security equipment of airports and heliports in Pspice application. In the first part are described the existing airport security equipment, focusing on the way of communication, intensity control and lighting deployment on airport areas. It is followed by a description of each component, its principles of operation and technical parameters. The possibilities for upgrading these lighting security devices are listed below. Based on the technical parameters, simulations of individual components are also performed. Selected simulation is verified by checking the actual light loop components. At the end, the results are compared and other possible work processes are discussed.en
dc.format.extent2960283 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvětelné zabezpečovací zařízenícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectlighting security equipmenten
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectsimulationen
dc.titleSvětelné zabezpečovací zařízení letištěcs
dc.title.alternativeLighting Security Equipment of the Airporten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBernatík, Stanislav
dc.date.accepted2018-06-15
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízenícs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchMechatronické systémycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790
dc.identifier.thesisREH0097_USP_B3943_3906R006_2018
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam