Show simple item record

dc.contributor.authorRůžičková, Jana
dc.contributor.authorŠafář, Michal
dc.contributor.authorRaclavská, Helena
dc.contributor.authorŠkrobánková, Hana
dc.contributor.authorRaclavský, Konstantin
dc.date.accessioned2018-07-20T05:54:37Z
dc.date.available2018-07-20T05:54:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2018, nr. 1, p. 87-92.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/130681
dc.description.abstractCombustion of biomass materials based on wood combined with synthetic polymers was studied. Material types included plywood and wood chipboard. Wood chips prepared from hardwood – beech and softwood – spruce were used for comparison. Combustion process was characterized by thermal analysis – thermogravimetry and differential scanning calorimetry. Pyrolysis gas chromatography with mass spectrometric detection was used for determination of organic compounds and their fragments formed during thermal decomposition. Attention was paid to organic compounds contained in wood-polymer composites.cs
dc.format.extent540735 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a14.pdfcs
dc.subjectorganic geochemistrycs
dc.subjectbiomasscs
dc.subjectpyrolysis-GC/MScs
dc.subjectthermal analysis TG/DSCcs
dc.subjectplywoodcs
dc.subjectchipboardcs
dc.titleOrganic compounds released by thermal decomposition of wood compositecs
dc.title.alternativeZwiązki organiczne uwalniane w czasie termicznego rozkładu kompozytów drzewnychcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enZbadano spalanie materiałów biomasowych na bazie drewna w połączeniu z syntetycznymi polimerami. Materiałz zawierały sklejkę i drewniane płyty wiórowe. Do porównania użyto zrębków z drewna liściastego - drewna bukowego i miękkiego - świerka. Proces spalania scharakteryzowano prowadyc analizą termiczną - termograwimetrią i różnicową kalorymetri€ skaningową. Do oznaczenia zawartosci związków organicznych i ich pochodnych powstałych w trakcie procesu użyto pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją spektrometryczną. Zwrócono uwagę na związki organiczne zawarte w kompozytach drewno-polimer.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2018-01-14
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage92cs
dc.description.firstpage87cs
dc.identifier.wos000436038500014


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record