Show simple item record

dc.contributor.authorHerecová, Lenka
dc.contributor.authorMíček, Dalibor
dc.contributor.authorHejzlar, Tomáš
dc.contributor.authorJanečková, Radmila
dc.contributor.authorPavlovský, Jiří
dc.date.accessioned2018-09-24T09:16:33Z
dc.date.available2018-09-24T09:16:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSpektrum. 2009, roč. 9, č. 1, s. 17-20 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132082
dc.description.abstractTento článek popisuje možnosti využití metody CO2 laserové optoakustické detekce plynů pro včasné odhalení úniku nebezpečné látky. Cílem tohoto příspěvku je popsat možnosti využití této metody pro fyzikální modelování šíření nebezpečných plynných látek v aerodynamickém tunelu. K tomuto účelu byl vybrán jednoduchý model komínu, který byl umístěn ve středu zkušební plochy aerodynamického tunelu, a jako modelové plyny byly použity metanol a trichloretylen. Naměřená data byla vyhodnocena pomocí statistického softwaru Trilobyte QC.Expert 2.5 s ohledem na posouzení opakovatelnosti stanovení.cs
dc.format.extent2832757 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectfyzikální modelovánícs
dc.subjectaerodynamický tunelcs
dc.subjectCO 2cs
dc.subjectlaserová optoakustická detekcecs
dc.titleOptoakustická detekce plynů a možnosti jejího využití při modelování úniků nebezpečných plynných polutantůcs
dc.title.alternativeOptoacoustic Detection of Gases and Possibilities of Its Utilization in Modelling of Hazardous Gas Pollutant Releasescs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThis article describes possibilities of utilization of the method of CO2 laser optoacoustic detection of gases for the timely detection of a hazardous substance release. The aim of this contribution is to describe the possibilities of utilization of this method for the physical modelling of spread of hazardous gaseous substances in an aerodynamic tunnel. For this purpose, a simple chimney model placed in the centre of aerodynamic tunnel test area was selected and methanol and trichloretylene were used as model gases. Measured data were evaluated by means of statistical software Trilobyte QC.Expert 2.5 with regard to the assessment of determination repeatability.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record