Show simple item record

dc.contributor.authorMakovička, Daniel
dc.contributor.authorMakovička, Daniel
dc.date.accessioned2018-09-25T10:10:55Z
dc.date.available2018-09-25T10:10:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSpektrum. 2009, roč. 9, č. 2, s. 31-35 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132158
dc.description.abstractZjednodušené stanovení dynamických účinků výbuchu na stavební konstrukci. Stanovení charakteristik výbuchového zatížení od výbuchu pevné nálože. Porovnání empirických vzorců pro stanovení zatížení s výsledky jiných autorů. Základní požadavky na navrhování stavebních konstrukcí, ohrožených výbuchem. Principy hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí na účinky výbuchového zatížení podle Evropských norem. Stanovení bezpečných odstupových vzdáleností. Příklad analýzy odezvy konstrukce na základě ekvivalentního statického výpočtu. Posouzení odezvy konstrukce.cs
dc.format.extent3285944 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectstavební konstrukcecs
dc.subjectúčinky výbuchucs
dc.subjectvýpočetcs
dc.subjectposuzovánícs
dc.subjectbuilding structurecs
dc.subjectexplosion effectscs
dc.subjectanalysiscs
dc.subjectassessmentcs
dc.titleOdhad účinků zatížení od výbuchu na stavební konstrukcics
dc.title.alternativeAssessment of explosion load effects on building structurecs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enSimplifi ed determinations of explosion dynamic effects on building structure. Explosion load characteristics of concentrated charge. Comparison of empirical formulas for load determination with results of other authors. The requirements for structure design in explosion danger. Evaluation of safety and reliability principles of structure loaded by explosion effect by European Standard. Determination of safety distance. Example of structure response analysis by steadystate calculation. Structure response assessment.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record