Show simple item record

dc.contributor.authorŘíha, Josef
dc.date.accessioned2018-09-25T10:52:01Z
dc.date.available2018-09-25T10:52:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSpektrum. 2009, roč. 9, č. 2, s. 55-57 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132166
dc.description.abstractRiziko a nejistota je bytostně vlastní všem lidským aktivitám a projektovým záměrům. Identifi kace dílčích rizik a nejistot umožňuje jejich lepší zvládání. Hlavním cílem kvantitativní rizikové analýzy je propojení účinků různých identifi kovaných a posouzených příčin rizika pro odhad totálního rizika projektu TIR. Nicméně konečným záměrem kvantitativní analýzy není pouhý numerický výpočet veličiny rizika, ale současně poskytnout základ pro posouzení efektivnosti rizikového managementu, tj. strategii alokace rizik. Diagramy typu tornádo upozorňují na největší příčiny vyšetřovaného rizika.cs
dc.format.extent2173323 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectanalýza citlivostics
dc.subjectdiagram Tornádocs
dc.subjectrizikový managementcs
dc.subjectriskcs
dc.subjectsensitivity analysiscs
dc.subjectTornado diagramcs
dc.subjectrisk managementcs
dc.titleDiagram tornádo a příklad analýzy citlivosti pro alokaci rizikacs
dc.title.alternativeExample of sensitivity analysis with the tornado diagram for risk allocationcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enRisk and uncertainty are inherent in all human activities and projects. Identifying risks and uncertainties provides the opportunity to better manage them. A key purpose of quantitative risk analysis is to combine the effects of the various identified and assessed risk events into an overall project risk estimate TIR. The ultimate purpose of quantitative analysis, however, is not only to compute numerical risk values but also to provide a basis for evaluating the effectiveness of risk management or risk allocation strategies. Tornado diagrams highlight the greatest contributors to the overall risk.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record