Show simple item record

dc.contributor.authorPřichystalová, Radka
dc.contributor.authorSerafínová, Christina
dc.contributor.authorSvobodová, Zuzana
dc.contributor.authorDanihelka, Pavel
dc.date.accessioned2018-09-25T11:04:01Z
dc.date.available2018-09-25T11:04:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSpektrum. 2009, roč. 9, č. 2, s. 63-64cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132170
dc.description.abstractČlánek seznamuje se základním legislativním rámcem klasifi kace, označování a balení nebezpečných chemických látek a přípravků. Zároveň nastiňuje základní postupy při klasifi kaci nebezpečných látek dle nařízení dříve označovaného jako GHS, nyní CL&P. Na příkladu případové studie ukazuje základní nedostatky tohoto nařízení a základní problémy, kterým musí výrobci a dovozci při registraci nebezpečných látek dle CL&P čelit.cs
dc.format.extent1665758 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectklasifi kace nebezpečných látekcs
dc.subjectglobálně harmonizovaný systém (GHS)cs
dc.subjectnařízení CL&Pcs
dc.subjectclassification of dangerous substancescs
dc.subjectglobally hamonised systemcs
dc.subjectdirective CL&Pcs
dc.titleHodnocení klasifikace nebezpečných chemických látek podle GHScs
dc.title.alternativeEvaluation of classification dangerous substances according to GHScs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enArticle introduces the basic legislative framework for the classification, labeling and packaging of dangerous chemical substances and preparations. At the same time outlinines the basic procedures for the classification of dangerous substances according to regulation previously known as GHS, now CL & P. The example of the case study shows the basic defi ciencies of this regulation and the basic problems, which manufacturers and importers should deal in the registration of dangerous substances according to CL & P.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record