Show simple item record

dc.contributor.advisorSlavata, David
dc.contributor.authorČermáková, Martina
dc.date.accessioned2018-11-09T07:26:09Z
dc.date.available2018-11-09T07:26:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132988
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou oceňování nemovitého majetku. Hlavním cílem práce je indikovat základní oceňovací principy na konkrétních nemovitostech a srovnat jednotlivé metody, které lze při oceňování využít, a na základě vypočtených výsledků provést jejich zhodnocení. V teoretické části jsou popisovány metodické postupy oceňování, praktická část je věnována konkrétním výpočtům ocenění nemovitosti pomocí obou základních přístupů, tj. administrativního a tržního. Vedlejším cílem práce je následné doporučení poplatníkům daně z nabytí nemovitých věcí, jakým způsobem zvolit nejvhodnější metodu výpočtu, která zajistí nejnižší základ daně.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the valuation of real estate. The main aim of the thesis is to indicate the basic valuation principles on particular real estates and to compare the individual methods that can be used in the valuation and to evaluate them on the basis of the calculated results. Methodological methods of valuation are described in the theoretical part, the practical part is devoted to specific calculations of property valuation using both basic approaches, i. e. administrative and market. The secondary aim of the work is the subsequent recommendation to taxpayers of the acquisition of immovable property how to choose the most appropriate method of calculation that ensures the lowest tax base.en
dc.format.extent6474106 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOceňovánícs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectadministrativní oceňovánícs
dc.subjecttržní oceňovánícs
dc.subjectnákladová metodacs
dc.subjectporovnávací metodacs
dc.subjectvýnosový metodacs
dc.subjectdaň z nabytí nemovitých věcí.cs
dc.subjectValuationen
dc.subjectPropertyen
dc.subjectAdministrative valuationen
dc.subjectMarket valuationen
dc.subjectCost methoden
dc.subjectComparative methoden
dc.subjectVield methoden
dc.subjectTax on the acquisition of immovable property.en
dc.titleAplikace oceňovacích přístupů pro oceňování nemovitostícs
dc.title.alternativeApplication of Valuation Approaches for Real Estate Valuationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKašík, Josef
dc.date.accepted2018-05-29
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisCER0271_EKF_N6202_6202T055_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record