Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorKlempa, Martin
dc.contributor.authorMališ, Jiří
dc.contributor.authorŠancer, Jindřich
dc.contributor.authorSlivka, Vladimír
dc.date.accessioned2019-01-18T12:54:27Z
dc.date.available2019-01-18T12:54:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Society. 2018, issue 2, p. 321-325.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/133582
dc.descriptionDOI nefunkční (18.1.2019)
dc.description.abstractIn the areas with long-lasting coal mining (many centuries ago) a number of old mining works have emerged as a communication channel for uncontrolled methane outputs. Disposal of these underground areas represents not only a technical but also an economically challenging task, which requires a combination of technical knowledge from the use of materials and the creation of free spaces with an emphasis on high environmental protection. Semi fluid mixtures based on fly ash and cement binder and waste sand bits appear to be the ideal solution for filling these open spaces in terms of their behavior and production economics. These building filler compounds are able to prevent the transport of mining gases at individual discontinuous sites of the mining environment. Their final strengths will ensure the stability of the sanitized site and at the same time will prevent the further creation of communication spaces of the surrounding rock environment.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralna - Journal of The Polish Mineral Engineering Societycs
dc.relation.urihttp://doi.org/10.29227/IM-2018-02-39cs
dc.subjectfilling materialcs
dc.subjectstowing materialcs
dc.subjectfree underground spacecs
dc.titleResearch of stowing material for filling of free underground spaces of old mine workscs
dc.title.alternativeBadanie materiału do wypełniania pustek poeksploatacyjnych w zamkniętych kopalniachcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enNa obszarach o długotrwałym wydobyciu węgla (wiele wieków temu) powstało wiele starych prac górniczych jako kanał komunikacyjny dla niekontrolowanych produktów metanu. Utylizacja tych obszarów podziemnych jest nie tylko zadaniem technicznym, ale także trudnym ekonomicznie, wymagającym połączenia wiedzy technicznej z wykorzystania materiałów i tworzenia wolnych przestrzeni z naciskiem na wysoką ochronę środowiska. Mieszaniny półpłynne na bazie popiołu lotnego i spoiwa cementowego oraz odpadających piasków wydają się idealnym rozwiązaniem do wypełnienia tych otwartych przestrzeni pod względem ich zachowania i ekonomiki produkcji. Te wypełniacze budowlane są w stanie zapobiegać transportowi gazów wydobywczych w poszczególnych nieciągłych miejscach środowiska górniczego. Ich ostateczne moce zapewnią stabilność oczyszczonego miejsca, a jednocześnie zapobiegną dalszemu tworzeniu przestrzeni komunikacyjnych otaczającego środowiska skalnego.cs
dc.identifier.doi10.29227/IM-2018-02-39
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage325cs
dc.description.firstpage321cs
dc.identifier.wos000452520500039


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam