Show simple item record

dc.contributor.advisorGalda, Zdeněk
dc.contributor.authorRodková, Claudie
dc.date.accessioned2019-02-08T11:21:21Z
dc.date.available2019-02-08T11:21:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/133880
dc.description.abstractRodková, Claudie. Diplomová práce: Dům pro seniory s lékařskou ordinací. Ostrava, 2018.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Tématem diplomové práce je návrh vytápění a větrání domu pro seniory s lékařskou ordinací. Diplomová práce se dělí na dvě části. První část řeší projektovou dokumentaci objektu, která splňuje příslušné normy a požadavky. Druhá část se zabývá návrhem vytápění a větrání objektu. Zdrojem pro vytápění a přípravu teplé vody je plynový kondenzační kotel. Vytápěcí systém je navržen pro nízkoteplotní podlahové vytápění v kombinaci s otopnými tělesy. Větrání objektu je pomocí dvou vzduchotechnických jednotek. Součástí diplomové práce jsou výpočty tepelných ztrát objektu, tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, tepelně technické posouzení vybraného detailu, vytvoření energetického štítku obálky budovy a průkazu energetické náročnosti budov.cs
dc.description.abstractRodková, Claudie. Diploma thesis: The House for the Aged with Medical Attendance – The Heating and Ventilation. Ostrava, 2018. Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department od Indoor Enviromental Engineering and Building Services. The subject of the diploma thesis is to design heating and ventilation of house for the aged with medical attendance. The diploma thesis is divided to two parts. The first part deals with the project documentation of the object, which meets the relevant standards and requirements. The second part deals with the design of the heating and ventilation of the building. The source for heating and hot water preparation is a gas condensing boiler. The heating system is designed for low temperature underfloor heating in combination with radiators. The ventilation of the building is by two air ventilation units. Part of the diploma thesis is the calculations of thermal losses of buildings, thermal technical assessment of building structures, thermal technical assessment of selected detail, creation of energy label of building envelope and a building energy rating certificate.en
dc.format.extent69793443 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdům pro seniorycs
dc.subjectlékařská ordinacecs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectvětránícs
dc.subjecthouse for ageden
dc.subjectmedical attendanceen
dc.subjectheatingen
dc.subjectventilationen
dc.titleDům pro seniory s lékařkou ordinací – vytápění a větránícs
dc.title.alternativeThe House for the Aged with Medical Attendance – The Heating and Ventilationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČeleda, Michal
dc.date.accepted2019-01-10
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712
dc.identifier.thesisROD0027_FAST_N3607_3607T040_01_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record