Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Josef
dc.contributor.authorBeneš, Michal
dc.date.accessioned2019-06-26T04:22:56Z
dc.date.available2019-06-26T04:22:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/135451
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzu ve vybrané obchodní společnosti. Analýza byla provedena pomocí vybraných metod. V úvodní části práce jsou vysvětlené pojmy spojené se strategickou analýzou a vybrané metody určené ke strategické analýze. V další kapitole je popsána vybraná společnost. Následuje praktická část práce, kde jsou metody popsané v teoretické části aplikovány na společnost. Na závěr jsou sepsány návrhy a doporučení.cs
dc.description.abstractThis master thesis is aimed on strategic analysis of selected business company. Analysis has been done by chosen methods. On the beginning there are definitions which are connected with strategic analysis and chosen methods for strategic analysis. In next chapter is described chosen company. Following part is practical, where methods described in theoretical section are applied to the chosen company. On conclusion are written suggestions and recommendation.en
dc.format.extent6755627 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectinterní analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectexterní analýzacs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectPESTE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectinternal analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectexternal analysisen
dc.subjectPorter´s analysisen
dc.subjectPESTE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleStrategická analýza ve vybrané obchodní společnostics
dc.title.alternativeStrategic Analysis of a Selected Business Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBabilonová, Natálie
dc.date.accepted2019-05-28
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisBEN0149_EKF_N6208_6208T020_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record