Show simple item record

dc.contributor.advisorDvoroková, Kateřina
dc.contributor.authorDičková, Denisa
dc.date.accessioned2019-06-26T04:25:30Z
dc.date.available2019-06-26T04:25:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/135758
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá kryptomenou bitcoin. Cieľom práce je vyhodnotiť potenciál bitcoinu stať sa svetovou rezervnou menou. Vyhodnotenie potenciálu bitcoinu pozostáva z troch predpokladov, ktoré sú zároveň hlavnými funkciami peňazí. Jedná sa o predpoklady: bitcoin ako prostriedok výmeny, bitcoin v roli uchovávateľa hodnoty a posledným predpokladom je bitcoin ako zúčtovacia jednotka. Jednotlivé predpoklady zahrňujú posúdenie vlastností bitcoinu, ktorými sa odlišuje od tradičných mien a následne vyhodnotenie, či ide o vlastnosti zvyšujúce potenciál bitcoinu stať sa svetovou rezervnou menou alebo naopak. V súčasnosti má bitcoin nízky potenciál stať sa svetovou rezervnou menou. Dôležitý aspekt bitcoinu ako meny je v rozpore s hlavnou funkciou peňazí. Za tento dôležitý negatívny aspekt považujeme vysokú volatilitu meny.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with cryptocurrency bitcoin. The aim of this work is to evaluate the potential of bitcoin to become a world reserve currency. The evaluation of bitcoin potential consists of three preconditions, which are also the main functions of money. These are: bitcoin as a medium of exchange, bitcoin as a store of value, and the last precondition is bitcoin as a unit of account. Individual preconditions include the assessment of bitcoin features, which distinguishes them from traditional currencies, and then evaluates whether they are bitcoin potential enhancing features to become the world's reserve currency or vice versa. Currently, bitcoin has a low potential to become a world reserve currency. An important aspect of bitcoin as a currency is contrary to the main function of money. We consider this important negative aspect to be high currency volatility.en
dc.format.extent1124352 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosk
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvetová rezervná menacs
dc.subjectfunkcie menycs
dc.subjectbitcoincs
dc.subjectkryptomenacs
dc.subjectworld reserve currencyen
dc.subjectfunctions of currencyen
dc.subjectbitcoinen
dc.subjectcryptocurrencyen
dc.titlePotenciál virtuálnej meny Bitcoin stať sa svetovou rezervnou menousk
dc.title.alternativePotenciál virtuální měny bitcoin stát se světovou rezervní měnoucs
dc.title.alternativePotential of Virtual Currency Bitcoin to Become World Reserve Currencyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHlaváček, Karel
dc.date.accepted2019-06-05
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisDIC0004_EKF_B6202_6210R004_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record